Bemutatkozás


Üdvözlöm a Dr. Várhegyi Ügyvédi Iroda honlapján! Az Ügyvédi Irodát Dr. Várhegyi Zoltán ügyvéd 1998. szeptember 3-án alapította az iroda székhelyén Mohácson, majd 2007. június 25-én megnyitotta pécsi alirodáját és 2022. február 1.-én Budapesten a fiókirodáját.

A Dr. Várhegyi Ügyvédi Iroda alapítása óta megszakítás nélkül folytatja teljes körű ügyvédi tevékenységét, ügyfelei magas színvonalú jogi képviseletét látja el Polgári ügyekben, peres és nemperes eljárásokban, Családjogi ügyekben, Büntető eljárás és büntetés-végrehajtási ügyekben, Szabálysértési jog, Közigazgatási per, Társasági jog és Cégeljárás, Munkajog és Végrehajtási jog területén, vállalja szerződések, okiratok szerkesztését, vállalkozások eseti és tartós jogi képviseletét, vitás ügyekben közvetítői tevékenység lebonyolítását.

Az Ügyvédi Iroda online hozzáféréssel rendelkezik a földhivatali adatbázishoz a „TAKARNETrendszerhez, rendelkezik az elektronikus cégeljáráshoz szükséges elektronikus aláírási joggal, az elektronikus cégeljárás lebonyolításához (cégbejegyzési, változásbejegyzési kérelem) és az elektronikus fizetési meghagyás és végrehajtás benyújtásához szükséges technikai feltételekkel.

Dr. Várhegyi Zoltán

irodavezető    ü g y v é d

Dr. Várhegyi Máté Zoltán

ügyvédjelölt

Érdekes tények

25

Praktizálás évei

Munkatársak

 • Pávics Rita
 • v e z e t ő
 • j o g i   a s s z i s z t e n s




 • Baráti-Herr Viktória
 • Nagy Gréta
 • Schmidt-Magasi Kitti
 • j o g i   a s s z i s z t e n s e k




 • Várhegyi Míra
 • ötödéves   öszöndíjas
 • j o g h a l l g a t ó / j o g g y a k o r n o k




 • Ügyvédi Irodaközösségben tevékenykedő PATRNER Ügyvédi Irodák


 • >

Szakterület

Az Ügyvédi Iroda rendelkezik az elektronikus cégeljárás lebonyolításához szükséges technikai feltételekkel, így rövid határidőn belül vállalja:
 • Elektronikus cégeljárás keretében cégek alapítását, gazdasági társaságok alapító okiratának, társasági szerződésének elkészítését, módosítását,
 • Elektronikus fizetési meghagyás készítését,
 • Elektronikus végrehajtás készítését.

Az ügyvédi iroda főbb szakterületei:
 • Jogi képviselet ellátása polgári peres-és nemperes eljárásban,
 • Büntetőeljárásban védelem ellátása,
 • Jogi tanácsadás,
 • Okiratszerkesztés,
 • Ingatlan átruházással kapcsolatos szerződések készítése (adásvételi szerződés, ajándékozás, öröklési szerződés, stb.) és ellenjegyzése, teljes körű földhivatali ügyintézés a tulajdonlap beszerzésétől az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésig,
 • Házassági vagyonjogi és bontóperekben teljes körű jogi képviselet ellátása,
 • Házassági és élettársi vagyonjogi szerződések készítése, ellenjegyzése,
 • Gyermekelhelyezéssel, tartásdíjjal kapcsolatos ügyek,
 • Végrendeletek, öröklési és tartási szerződések készítése, ellenjegyzése,
 • Hagyatéki ügyek ellátása,
 • Baleseti kártérítési, biztosítási ügyekben képviselet,
 • Munkaügyi vitában jogi tanácsadás, képviselet.

A Dr. Várhegyi Ügyvédi Iroda büntetőjog területén kirendeléseket is vállal, illetve büntetőjog területén közlekedési és gazdasági jog területén vállal megbízást az ügyfeleitől.

Ügyvédi tevékenységek

Az Ügyvédi Iroda képviseli az ügyfelét, büntetőügyben védelmet lát el, jogi tanácsot ad, szerződést, beadványt, más iratot készít és a felsoroltakkal összefüggésben pénz és értéktárgy letéti kezelését végzi.

Az ügyvédi iroda ellátja a következő tevékenységeket is:
 • adótanácsadás,
 • társadalombiztosítási tanácsadás,
 • pénzügyi és egyéb üzletviteli tanácsadás,
 • ingatlanközvetítés,
 • szabadalmi ügyvivői tevékenység,
 • olyan tevékenység, melyre – helyi önkormányzati rendelet kivételével – jogszabály felhatalmazza.
 • külön törvényben szabályozott közvetítői eljárásban, illetve büntető ügyekben folytatott közvetítői tevékenység,
 • a cég – általa készített - létesítő okiratának és e cég bejegyzési (változásbejegyzési) kérelme további mellékleteinek elektronikus okirati formába alakítása. Ezt a tevékenységet az folytathatja, aki az ügyvédi kamara által meghatározott technikai feltételekkel rendelkezik és a kamara nyilvántartásba vett,
 • külön törvényben szabályozott közbeszerzési békéltetői tevékenység, valamint hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység,
 • közvetítői tevékenység olyan sajátos permegelőző, konfliktuskezelő, vitarendező eljárás, melynek célja, hogy a vitában érdekelt felek kölcsönös megegyezése alapján a vitában nem érintett, harmadik személy (közvetítő) bevonása mellett a felek közötti vita rendezésének megoldását tartalmazó írásbeli megállapodás alapján létrehozza.

Kapcsolat

Dr. Várhegyi Ügyvédi Iroda Mohács

7700 Mohács
Szabadság u. 14. fszt. 1.
Hétfő: 8-17 Kedd: 8-17
Szerda: 8-17 Csütörtök: 8-18
Péntek: 8-12
Tel.: 69/304-916
Mobil: 30/415-2552
Fax: 69/510-049

Dr. Várhegyi Ügyvédi Iroda Alirodája Pécsett

7621 Pécs
Rákóczi út 67. 1. em. 4.a
Hétfő: 9-17 Kedd: 9-18
Szerda: 9-17 Csütörtök: 9-18
Péntek: 9-18
Tel.: 72/728-100
Mobil: 30/588-7015
Fax: 69/510-049

Dr. Várhegyi Ügyvédi Iroda Fiókirodája Budapest

1054 Budapest
Kálmán Imre utca 1.
A hét minden napján előre egyeztetett időpontban
Tel.: 72/728-100
Tel.: 69/304-916
Mobil: 30/6070-393
Mobil: 30/2192-020