Az Ügyvédi Iroda rendelkezik az elektronikus cégeljárás lebonyolításához szükséges technikai feltételekkel, így rövid határidőn belül vállalja:

 • Elektronikus cégeljárás keretében cégek alapítását, gazdasági társaságok alapító okiratának, társasági szerződésének elkészítését, módosítását,

 • Elektronikus fizetési meghagyás készítését,

 • Elektronikus végrehajtás készítését,

Az ügyvédi iroda főbb szakterületei:

 • Ingatlan átruházással kapcsolatos szerződések készítése (adásvételi szerződés, ajándékozás, öröklési szerződés, stb.) és ellenjegyzése, teljes körű földhivatali ügyintézés a tulajdonlap beszerzésétől az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésig,

 • Házassági vagyonjogi és bontóperekben teljes körű jogi képviselet ellátása,

 • Házassági és élettársi vagyonjogi szerződések készítése, ellenjegyzése,

 • Gyermekelhelyezéssel, tartásdíjjal kapcsolatos ügyek,

 • Végrendeletek, öröklési és tartási szerződések készítése, ellenjegyzése,

 • Hagyatéki ügyek ellátása,

 • Baleseti kártérítési, biztosítási ügyekben képviselet,

 • Munkaügyi vitában jogi tanácsadás, képviselet,


A Dr. Várhegyi Ügyvédi Iroda büntetőjog területén kirendeléseket nem vállal, illetve büntetőjog területén közlekedési és gazdasági jog területén vállal megbízást az ügyfeleitől.

 

 
Copyright © 2011 Arconsult Kft.