Az Ügyvédi Iroda képviseli az ügyfelét, büntetőügyben védelmet lát el, jogi tanácsot ad, szerződést, beadványt, más iratot készít és a felsoroltakkal összefüggésben pénz és értéktárgy letéti kezelését végzi.

Az ügyvédi iroda ellátja a következő tevékenységeket is:

  • adótanácsadás,

  • társadalombiztosítási tanácsadás,

  • pénzügyi és egyéb üzletviteli tanácsadás,

  • ingatlanközvetítés,

  • szabadalmi ügyvivői tevékenység,

  • olyan tevékenység, melyre – helyi önkormányzati rendelet kivételével – jogszabály felhatalmazza,

  • külön törvényben szabályozott közvetítői eljárásban, illetve büntető ügyekben folytatott közvetítői tevékenység,

  • a cég – általa készített - létesítő okiratának és e cég bejegyzési (változásbejegyzési) kérelme további mellékleteinek elektronikus okirati formába alakítása. Ezt a tevékenységet az folytathatja, aki az ügyvédi kamara által meghatározott technikai feltételekkel rendelkezik és a kamara nyilvántartásba vett.

  • külön törvényben szabályozott közbeszerzési békéltetői tevékenység, valamint hivatalos közbeszerzési tanácsadói tevékenység

  • közvetítői tevékenység olyan sajátos permegelőző, konfliktuskezelő, vitarendező eljárás, melynek célja, hogy a vitában érdekelt felek kölcsönös megegyezése alapján a vitában nem érintett, harmadik személy (közvetítő) bevonása mellett a felek közötti vita rendezésének megoldását tartalmazó írásbeli megállapodás alapján létrehozza.

 

 

 
Copyright © 2011 Arconsult Kft.